pisos tutelats

L’entitat té 6 pisos tutelats.

4 pisos són de continuïtat, per aquells homes que comencen a una feina però que, encara no poden optar a lloguer per motius econòmics.

L’objectiu d’aquests pisos és oferir un allotjament convenient a situacions econòmiques i personals de les persones que han fet el procés favorable a la casa d’acollida per tal de mantenir una certa estabilitat que els hi permeti la òptima recuperació de les competències que fomentin la seva autonomia personal, social, econòmica, etc.

Els 2 pisos restants, s’han orientat al Projecte Eva 

En aquesta etapa, els objectius plantejats amb la persona tenen a veure amb l’estabilitat i l’estalvi d’ingressos econòmics, tant si és per mitja d’un salari o per prestacions econòmiques, pensions, etc., que permetin al subjecte poder optar a lloguers de pisos i/o habitacions i, en definitiva, a poder sostenir-se econòmicament per si sol a la societat.

Els usuaris signaran un conveni d’estada temporal, en que es comprometen a respectar les mateixes normes internes de la casa d’acollida a fi de permetre bona convivència amb els usuaris del pis i comunitat de veïns.

Disposaran de clau del pis i habitació individual, compartint les zones restants. L’educadora social de la nostre entitat, seguirà el pla de treball amb els usuaris quinzenalment. El seguiment es realitza en el mateix pis, a fi de crear i mantenir un vincle més humà i proper.

Objectius

  1. Autogestió de la vivenda
  2. Convivència entre usuaris
  3. Compromís laboral
  4. Suport i reestructuració de deutes pendents personals
  5. Recuperació relacions familiar
  6. Pla d’estalvi per facilitar l’autonomia personal (fase sortida).
volem un SOSTRE PER A TOTHOM

Som una entitat

d’utilitat publica (2022).

La teva donació ajudarà a que poguem disposar de capital
per aconseguir recursos per:

· Comprar aliments.
· Pagar els lloguers i despesses de les cases i els pisos.
· Recursos per invertir en formació pels usuaris.
· Psicòlegs i educadors socials.