CASES D'acollida

Disposem de 2 cases d’allotjament nocturn situades a Sabadell:
Ctra. Molins de rei, 25 i c/ Pintor Pradilla, 20, on hi conviuen 14 persones.
També disposem de
6 pisos compartits d’inclusió social per a 21 persones, i 1 local per menjador social.

 

Objectius

 • Cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, sostre, higiene i bugaderia.

 • Afavorir el desenvolupament d’estratègies personals i socials que permetin una millora de les habilitats socials i la reconstrucció del vincle familiar.

 • Promoure l’adquisició d’un seguit d’hàbits d’higiene, neteja la casa, alimentació i cura de salut.

 • Facilitar la integració social a través de donar la possibilitat de conèixer entitats socials que siguin rellevants per a la persona i l’ampliació de xarxa social.

 • Oferir itineraris d’inserció i/o formatius que permetin als residents mitjançant la vinculació a entitats d’inserció laboral col·laboradores amb la nostre entitat.

 • Realitzar un pla de treball individual amb cadascun dels usuaris del recurs per tal de impulsar la seva reinserció sociolaboral.

 • Treballar en el procés d’inserció per aconseguir una autonomia i independència total de la persona.

 • Promoure actuacions dirigides a consciencies i sensibilitzar a la societat de la problemàtica que pateix el col·lectiu de persones que es troben en situació de sense llar.

Horaris de la casa:

Horari d’entrada:
Estiu de 20/21h
Hivern 18/20h.

Horari de sortida :
A les 9 del matí

Normativa interna pels usuaris:

 • Els dies de festa, dies de molt mal temps o malaltia, l’usuari es pot quedar a la casa amb el responsable.
 • Col·laborar en totes les tasques domestiques.
 • No esta permès la violència física o verbal.
 • Respectar al altres membres de la casa.
 • No estan permeses les drogues.
 • No esta permès el alcohol.
 • No esta permès fumar dins la casa.
 • No esta permès entrar a la casa, xatarra, ni cartrons.
 • No permès l’entrada d’animals.
 • Respectar els veïns, no molestar amb crits, ni embrutar el carrer.
 • Obligada assistència a las activitats socials o de formació que es facin a la casa.
 • Col·laborar amb el menjar del Rebost.
 • Respectar el mobiliari i altres objectes de decoració de la casa.
 • En cas d’incompliment significarà la baixa immediata del recurs.
volem un SOSTRE PER A TOTHOM

Som una entitat

d’utilitat publica (2022).

La teva donació ajudarà a que poguem disposar de capital
per aconseguir recursos per:

· Comprar aliments.
· Pagar els lloguers i despesses de les cases i els pisos.
· Recursos per invertir en formació pels usuaris.
· Psicòlegs i educadors socials.