Amb data 17 desembre es va signar un conveni conforme Aigues Sabadell fa un donatiu a les factures d’aigua de Associacio Ningu Sense Sostre.
Col.laboran aixi amb les entitats dedicades a les persones mes vulnerables de Sabadell.